Πληροφορίες
Φιλολάου 204, Αθήνα, Ελλάδα

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00

/

Σάββατο: 09:00 - 14:00

Η επιχείρηση

Η εταιρία δημιουργήθηκε και δραστηριοποιείται στο οικονομικό χώρο της Ελλάδας από το 2001με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μέσα στο χρόνο η εταιρία ανέπτυξε και διεύρυνε το φάσμα των δραστηριοτήτων της και σε άλλους τομείς όπως στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της νομικής υποστήριξης κλπ.

Τώρα η G.A. Business Development έχει πολλούς ικανοποιημένους πελάτες και έχει καθιερωθεί ως ο αξιόπιστος συνεργάτης που συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία μιας επιχείρησης.

Η G.A. Business Development είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 5/27-6-2013), στο Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΠΑΑ (Α.Π. 499/18.02.2016), πάροχος υπηρεσιών ΕΥΔ 2014-2020 – πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG (Α.Π. 331/28.01.2015), εγγραφή στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (31.03.2016).

Οι αρχές της G.A. Business Development είναι να:

  • Αντιμετωπίζει τους πελάτες με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια

  • Παρέχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος του πελάτη

  • Προχωρά στην υλοποίηση των έργων κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού και με βεβαιότητα για το επόμενο βήμα

  • Ενημερώνει με ειλικρίνεια τον πελάτη για όλα τα θέματα που αφορούν στις υποθέσεις του, ακόμη και αν αυτό αντικρούεται με το εταιρικό συμφέρον

  • Αναλαμβάνει μόνο έργα που μπορούν εγγυημένα να υλοποιηθούν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα

  • Εγγυάται το απόρρητο των πληροφοριών

  • Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ανταγωνιστικό κόστος σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς

Δίκτυο Συνεργατών

Η G.A. Business Development η οποία έχει πελάτες και συνεργάτες σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, έχει πάντα την διάθεση να διευρύνει το δίκτυο συνεργατών της που αποτελείται από πάσης φύσεως επαγγελματίες, όπως π.χ. λογιστικά γραφεία, τεχνικά γραφεία, τουριστικά γραφεία, real estate, διαφημιστικά γραφεία, εταιρείες πληροφορικής κλπ. αλλά και ιδιώτες για προώθηση των υπηρεσιών της.
Η G.A. Business Development η οποία έχει αναπτύξει ένα ευρύ, σύγχρονο και ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών προσανατολισμένες αποκλειστικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων έχει πάντα τον καλοδεχούμενο τον νέο συνεργάτη.
Αν τα παραπάνω σας ενδιαφέρον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μας στα τηλέφωνα 210-7514666 / 668 ή στο [email protected].