Πληροφορίες
Φιλολάου 204, Αθήνα, Ελλάδα

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00

/

Σάββατο: 09:00 - 14:00

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία;

Επικοινωνία

Η επιχείρηση

Η εταιρία δημιουργήθηκε και δραστηριοποιείται στο οικονομικό χώρο της Ελλάδας από το 2001με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μέσα στο χρόνο η εταιρία ανέπτυξε και διεύρυνε το φάσμα των δραστηριοτήτων της και σε άλλους τομείς όπως στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της νομικής υποστήριξης κλπ.

Τώρα η G.A. Business Development  έχει πολλούς ικανοποιημένους πελάτες και έχει καθιερωθεί ως ο αξιόπιστος συνεργάτης που συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία  μιας επιχείρησης.

Η G.A. Business Development  είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 5/27-6-2013), στο Κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΠΑΑ (Α.Π. 499/18.02.2016), πάροχος υπηρεσιών ΕΥΔ 2014-2020 – πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG (Α.Π. 331/28.01.2015), εγγραφή στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (31.03.2016).