Πληροφορίες
Φιλολάου 204, Αθήνα, Ελλάδα

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00

/

Σάββατο: 09:00 - 14:00

Επιδοτούμενα προγράμματα

  • Επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ

  • Εθνικά προγράμματα για ΜΜΕ

  • Εθνικά προγράμματα για νέους επιχειρηματίες

  • Αναπτυξιακός νόμος

  • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Προγράμματα Αλιείας

  • Προγράμματα INTRREG

  • Ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα