Πληροφορίες
Φιλολάου 204, Αθήνα, Ελλάδα

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00

/

Σάββατο: 09:00 - 14:00

Επιχειρηματική Ανάπτυξη (ημεδαπής & αλλοδαπής)

 • Σύσταση & Διακοπή ημεδαπών & αλλοδαπών εταιριών

 • Λογιστική & φοροτεχνική υποστήριξη

 • Νομική υποστήριξη

 • Προτάσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης

 • Αναδιοργάνωση & εξυγίανση επιχειρήσεων

 • Ενέργειες εξωστρέφειας

 • Κοστολόγηση

 • Βελτιστοποίηση παραγωγής

 • Μελέτες πιστοποίησης ποιότητας

 • Σύνταξη Business Plan & Marketing Plan

 • Έρευνα αγοράς

 • Επιδοτούμενα προγράμματα