Πληροφορίες
Φιλολάου 204, Αθήνα, Ελλάδα

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00

/

Σάββατο: 09:00 - 14:00

Λογιστικές

 • Σχεδιασμός και επίβλεψη των λογιστικών διαδικασιών

 • Μηχανογραφική τήρηση απλογραφικών διπλογραφικών βιβλίων & σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

 • Άμεση υποστήριξη σε ελέγχους

 • Έλεγχος δαπανών

 • Προσαρμογή στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα

 • Σύνταξη ταμειακών ροών

 • Διεκπεραίωση εργασιών με το Δημόσιο

Φοροτεχνικές

 • Φοροτεχνικός σχεδιασμός

 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος

 • Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων

 • Συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

 • Δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου (φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, Ε9)

 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης

Εργατικά

 • Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας

 • Σύνταξη & υποβολή προσωρινών & οριστικών ΦΜΥ

 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων

 • Σύνταξη & υποβολή ΑΠΔ

 • Διαχείριση προσλήψεων

 • Έκδοση μισθοδοτικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων